• Chi phí quảng cáo trên mạng xã hội – Thuế TNDN
  • Chi phí quảng cáo trên mạng xã hội – Thuế TNDN

  • Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quảng cáo của facebook, google,.. và đang lo lắng không biết được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không và thủ tục như thế nào? Dưới đây là hướng dẫn của Bộ Tài Chính về chi...