• Chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp
  • Chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp

  • Ngày 03/11/2017, Bộ tài chính đã có công văn hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN), chi phí lãi vay đối với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp. [caption id="" align="aligncenter" width="825"] Ảnh minh họa : Nguồn ảnh: Internet[/caption]  Cụ thể như sau: ...