• Chuẩn bị hồ sơ vay 1 lần, kế toán nhàn cả năm
  • Chuẩn bị hồ sơ vay 1 lần, kế toán nhàn cả năm

  • Chuẩn bị hồ sơ vay vốn là công việc khá thường xuyên và “ngốn” mất nhiều thời gian cũng như nhân sự của bộ phận kế toán. Thông thường, các bộ hồ sơ vay đòi hỏi khá nhiều loại giấy tờ: Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính, Hồ sơ...