• Công tác phí – Thuế TNDN và TNCN
  • Công tác phí – Thuế TNDN và TNCN

  • • Thuế TNCN Trường hợp các Khoản thanh toán tiền công tác phí như tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn của các cá nhân đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp...