• Một số hướng dẫn mới về BHXH
  • Một số hướng dẫn mới về BHXH

  • 1. Các trường hợp được thanh toán phí giám định y khoa Các trường hợp sau đây đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả đủ điều kiện hưởng BHXH thì được thanh toán phí GĐYK, cụ thể như sau: Đối với các trường hợp nêu...