Một số hướng dẫn mới về BHXH

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 02/12/2016 - 5256 lượt xem.

1. Các trường hợp được thanh toán phí giám định y khoa

Các trường hợp sau đây đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả đủ điều kiện hưởng BHXH thì được thanh toán phí GĐYK, cụ thể như sau:

Đối với các trường hợp nêu tại các Điểm c, d thì thời điểm có kết luận của Hội đồng GĐYK kể từ ngày 01/01/2016 trở đi;
Đối với các trường hợp nêu tại các Điểm a, b thì thời điểm có kết luận của Hội đồng GĐYK kể từ ngày 01/7/2016 trở đi.
Hồ sơ thanh toán gồm có:
– Biên lai thu tiền phí và lệ phí của cơ sở thực hiện GĐYK;
– Biên bản GĐYK theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT.

Thời hạn thanh toán phí GĐYK tối đa là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Nguồn: Công văn 4644/BHXH-CSXH, ngày 18/11/2016

2. Điều kiện để doanh nghiệp được trích 1% kinh phí BHYT (áp dụng tại TP.HCM – Điều 17 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC)

Theo đó, doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau thì sẽ được trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu:
– Có ít nhất chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hoặc hợp đồng lao động thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, trình độ tối thiểu là trung cấp y.

– Có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng để thực hiện việc sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho người lao động khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

– Đã đóng đủ tiền BHYT trong kỳ.

Thời điểm nộp hồ sơ xác định kinh phí CSSKBĐ: vào đầu năm gửi Bản đăng ký trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ (mẫu 01/BHYT) và các hồ sơ khác theo quy định tại phiếu giao nhận hồ sơ 111.

Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời gian quy định thì khi gửi hồ sơ đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ bổ sung công văn nêu rõ nguyên nhân nộp hồ sơ chậm.

Căn cứ vào số tiền đã đóng BHYT cơ quan BHXH thực hiện chuyển kinh phí CSSKBĐ cho doanh nghiệp trước ngày 20/1 năm sau.
Vào cuối năm, doanh nghiệp lập báo cáo tình hình sử dụng kinh phí CSSKBĐ cho cơ quan BHXH theo mẫu 03/TCKT (đính kèm theo công văn) trước ngày 31/12.

Nguồn: Công văn 2762/BHXH-KHTC, ngày 17/11/2016

Diễn đàn Webketoan