• Xây dựng Ngân sách cá nhân
 • Xây dựng Ngân sách cá nhân

 • CHUYÊN ĐỀ II : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN BÀI 4 : XÂY DỰNG NGÂN SÁCH Ngân sách là gì, đơn giản đó là một quá trình phân loại thu nhập và chi phí của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể và xem xét tính tương quan của...

 • 6 lời khuyên tài chính bạn không nên làm theo
 • 6 lời khuyên tài chính bạn không nên làm theo

 • CHUYÊN ĐỀ II : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN BÀI 2 : 6 LỜI KHUYÊN TÀI CHÍNH MÀ BẠN KHÔNG NÊN LÀM THEO  1. KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG  Nhiều chuyên gia tài chính sẽ khuyến khích bạn không sử dụng thẻ tín dụng. Tuy nhiên, khi sử dụng...

 • Bảo mật Thông tin trong lĩnh vực Financial Planning
 • Bảo mật Thông tin trong lĩnh vực Financial Planning

 • CHUYÊN ĐỀ I : TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN ( FINANCIAL PLANNING ) BÀI 5 : BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC FINANCIAL PLANNING  Bảo mật Thông tin trong lĩnh vực Financial Planning Mọi điều thảo luận giữa một nhà Financial Planner và Khách hàng phải được Bảo...

 • Financial Planner giúp gì cho khách hàng ?
 • Financial Planner giúp gì cho khách hàng ?

 • CHUYÊN ĐỀ I: TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN (FINANCIAL PLANNING) BÀI 4: CÁC FINANCIAL PLANNER LÀM GÌ KHI LẬP 1 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN CHO KHÁCH HÀNG? Financial Planner và Khách hàng có buổi làm việc đầu tiên, tại đó Khách hàng sẽ cung cấp các...

 • Khi nào bạn cần đến dịch vụ Financial Planning
 • Khi nào bạn cần đến dịch vụ Financial Planning

 • CHUYÊN ĐỀ I : TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN ( FINANCIAL PLANNING ) BÀI 3 : KHI NÀO THÌ BẠN CẦN ĐẾN DỊCH VỤ FINANCIAL PLANNING ? Hoạch định Tài chính cá nhân - Financial Planning không chỉ dành cho những người giàu có : làm việc với một...

 • Vai trò của ngành Hoạch định TNCN tại Việt Nam
 • Vai trò của ngành Hoạch định TNCN tại Việt Nam

 • CHUYÊN ĐỀ I : TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN ( FINANCIAL PLANNING ) BÀI 2 : VAI TRÒ CỦA NGÀNH HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM Tại các nước có nền kinh tế - tài chính phát triển, dịch vụ Tư vấn Hoạch định Tài...