Financial Planner giúp gì cho khách hàng ?

Đăng bởi: Hân Trần - Sunday 19/02/2023 - 1112 lượt xem.

CHUYÊN ĐỀ I: TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN (FINANCIAL PLANNING)

BÀI 4: CÁC FINANCIAL PLANNER LÀM GÌ KHI LẬP 1 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN CHO KHÁCH HÀNG?

Financial Planner và Khách hàng có buổi làm việc đầu tiên, tại đó Khách hàng sẽ cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của bản thân, rất chi tiết. Các thông tin này được bảo mật hoàn toàn.  

Financial Planner phân tích tình hình tài chính của 1 Khách hàng thông qua việc :

* Xem xét thu nhập có mang tính ổn định hay ko, kiến thức/trình độ của khách hàng có đảm bảo tìm được việc làm mới khi mất việc đột ngột hay ko, các nguồn tài trợ để bù đắp cho thu nhập bị mất đi sẵn có hay ko … để có phương án quản lý rủi ro phù hợp, và cũng để đề xuất sử dụng Đòn bẩy tài chính ở mức hợp lý

* Xem xét khẩu vị rủi ro của Khách hàng, tương thích với nhiều yếu tố nội tại của Khách hàng, để đề xuất loại Tài sản đầu tư phù hợp. VD : Khách hàng ở độ tuổi về hưu, Financial Planner sẽ đề xuất đầu tư vào loại tài sản có rủi ro trung bình / thấp.

* Xem xét những mục tiêu cuộc sống trong ngắn và dài hạn của Khách hàng để đề xuất loại hình Tài sản có tính thanh khoản tương ứng với các mục tiêu. 

* Việc Khách hàng có ít hay nhiều người phụ thuộc, đã có Bảo hiểm hay chưa cũng là một trong những yếu tố cần lưu ý để có hướng quản lý rủi ro hay đầu tư thích hợp

Financial Planner sẽ đưa ra các phân tích, nhận định và đề xuất liên quan đến :

* Cách thức quản lý chi tiêu hiệu quả

* Đề xuất các phương án quản lý rủi ro đi kèm với giải pháp xử lý

* Đánh giá, phân tích tỉ trọng các yếu tố / Tổng Tài sản : có cân bằng hay không, có đầu tư đa dạng các loại hình hay không, có phù hợp với khẩu vị rủi ro và độ tuổi của khách hàng hay không …

* Đưa ra nhận định về khả năng sinh lời của Danh mục Tài sản hiện tại, từ đó

* Đề xuất những giải pháp tái cơ cấu Danh mục Tài sản

* Đánh giá tỉ trọng Nợ / Tổng Tài sản, các khoản tín dụng, đề xuất phương án quản lý nợ và tái cơ cấu nợ vay khi cần thiết

* Đề xuất thực hiện Đòn bẩy tài chính ở thời điểm phù hợp
* Tối ưu thuế TNCN

* Hoạch định Hưu trí ra sao

* Quản lý dòng tiền và tính thanh khoản của tài sản cũng là những yếu tố quan trọng khi chúng liên quan đến các mục tiêu ngắn và trung hạn.

Ngoài ra, Financial Planner cũng luôn cập nhật những biến động của môi trường kinh tế – xã hội – pháp luật … có liên quan, để quyền lợi Khách hàng được đảm bảo tốt nhất !

Nguồn : Hana Tran
Biên tập: Trần Thị Mai Hân ( Hana Tran )

Khi nào bạn cần đến dịch vụ Financial Planning (webketoan.vn)

Diễn đàn Webketoan