• Rủi ro
  • Rủi ro

  • CHUYÊN ĐỀ III : QUẢN LÝ RỦI RO BÀI 2 – RỦI RO   Một đặc điểm mà hầu như tất cả mọi người đều giống nhau là chúng ta không thích rủi ro và những gì không chắc chắn. Tuy nhiên, một trong những thực tế mà chúng ta phải đối mặt...

  • An toàn tài chính
  • An toàn tài chính

  • CHUYÊN ĐỀ III : QUẢN LÝ RỦI RO BÀI 1 – AN TOÀN TÀI CHÍNH   An toàn tài chính là khả năng của một cá nhân hay một gia đình trong việc đảm bảo tài chính cho các nhu cầu ở hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Có 2 yếu...