• Một số thông tin mới về thuế
 • Một số thông tin mới về thuế

 • *Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp hồ sơ kê khai thuế TNDN Căn cứ:  Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC Theo đó: - Chi nhánh trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. - Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, Công...

 • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất
 • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất

 • Trong thời gian qua, một số thông tư hướng dẫn liên tục được sửa đổi bổ sung. Bộ Tài Chính có ban hành một số văn bản hợp nhất nhằm giúp người nộp thuế hệ thống hóa những thay đổi để thực hiện cho chính xác. Webketoan tổng kết giới...

 • Mục lục thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN 2014
 • Mục lục thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN 2014

 • Mục lục thông tư 78/2014/TT-BTC Mục lục nhhằm hỗ trợ tra cứu nhanh nội cung cần tham khảo trong Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Người nộp thuế Chương II PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ Điều 3. Phương pháp tính thuế Điều 4....

 • Thông tư 78 hướng dẫn về Thuế TNDN từ năm 2014
 • Thông tư 78 hướng dẫn về Thuế TNDN từ năm 2014

 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính. Thông tư  hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực...