• Mục lục thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN 2014
 • Mục lục thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN 2014

 • Mục lục thông tư 78/2014/TT-BTC Mục lục nhhằm hỗ trợ tra cứu nhanh nội cung cần tham khảo trong Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Người nộp thuế Chương II PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ Điều 3. Phương pháp tính thuế Điều 4....

 • Thông tư 78 hướng dẫn về Thuế TNDN từ năm 2014
 • Thông tư 78 hướng dẫn về Thuế TNDN từ năm 2014

 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính. Thông tư  hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực...

 • Một loạt chính sách lớn có hiệu lực từ hôm nay
 • Một loạt chính sách lớn có hiệu lực từ hôm nay

 • Hơn 2 triệu người không còn thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân khi luật mới được áp dụng. Lương cơ sở của cán bộ, công chức tăng lên 1,15 triệu đồng cùng nhiều chính sách kinh tế, xã hội lớn sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm...

 • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất
 • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất

 • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất - Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2008); - Căn cứ Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ...

 • Quy định mới chi trợ cấp mất việc làm từ năm 2012
 • Quy định mới chi trợ cấp mất việc làm từ năm 2012

 • Quy định mới về chi trợ cấp mất việc làm từ năm 2012   Căn cứ xác định khoản chi trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí   1. Khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có thay...