• Chính sách thuế xuất, nhập khẩu áp dụng từ tháng 04/2021
  • Chính sách thuế xuất, nhập khẩu áp dụng từ tháng 04/2021

  • Ngày 11/03 vừa rồi, Chính phủ vừa bán hàng Nghị định 18/2021/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP.  Hàng loạt chính sách thuế xuất nhập khẩu (XNK) đã được sửa đổi tại Nghị định này, gồm: Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt...

  • Danh mục hàng hóa mới bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu
  • Danh mục hàng hóa mới bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu

  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2018/NĐ-CP Nghị định này quy định chi Tiết một số Điều của Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về: - Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất;...