Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế từ 01/09/2016

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 31/08/2016 - 10762 lượt xem.

Căn cứ:

– Khoản 1, Điều 42,  Thông tư 38/2015/TT-BTC 
– Khoản 7, Điều 16, Luật 107/2016/QH13

Theo đó:

Từ 01/09/2016 khi Luật thuế XNK 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành, thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế.

Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện:

– Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam: Có quyền sử dụng hợp pháp mặt bằng sản xuất, nhà xưởng (bao gồm cả nhà xưởng gắn liền trên đất đai); có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

– Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 02 năm đó được cơ quan hải quan xác định là:

           + Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua hiên giới;
           + Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại;

– Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai;

– Không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 02 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước;

– Phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Các trường hợp thanh toán được coi như thanh toán qua ngân hàng xử lý theo quy định tại khoản 4 Phụ lục VII ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Nguồn tham khảo: Công văn 6008/TCHQ-TXNK, ngày 28/06/2016

Diễn đàn Webketoan