• Thử việc có phải đóng BHXH bắt buộc từ năm 2018?
 • Thử việc có phải đóng BHXH bắt buộc từ năm 2018?

 • Bắt đầu 01/01/2018 sẽ có nhiều thay đổi về BHXH. Cùng xem phân tích dưới đây: Căn cứ: Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH Điều 2, Điều 124 Luật BHXH số 58/2014/QH13 “Điều 4. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau: 1....

 • Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu
 • Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu

 • Các thủ tục đăng ký Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp (gọi là bảo hiểm) được quy định trong Quyết định Số: 595/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ngày 14 tháng 4 năm...

 • Xử lý hình sự doanh nghiệp nợ BHXH
 • Xử lý hình sự doanh nghiệp nợ BHXH

 • Hiện nay, vấn đề doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài chắc không còn xa lạ, tuy nhiên doanh nghiệp Nợ BHXH bị xử lý hình sự vẫn còn là khá mới mẻ. Lần đầu tiên một chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động tại TPHCM bị đề...

 • Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng cuối năm 2018
 • Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng cuối năm 2018

 • Theo Điều 26 Nghị định 115/2018/NĐ-CP, hướng dẫn luật BHXH 2014 “Người lao động có tiền lương ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì việc đóng bảo hiểm xã hội và ghi sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội...

 • Công ty có được dừng đóng BHXH nếu khó khăn tài chính?
 • Công ty có được dừng đóng BHXH nếu khó khăn tài chính?

 • Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về các trường hợp và điều kiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như...

 • Phương án nghỉ Lễ – Tết 2019
 • Phương án nghỉ Lễ – Tết 2019

 • Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã đề xuất với Thủ tướng chính phủ về phương án nghỉ lễ năm 2019 đối với công chức, viên chức như sau: 1. Tết Dương lịch: nghỉ liền 4 ngày, từ Thứ Bảy 29/12/2018 - Thứ Ba 01/01/2019 và làm bù...