Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng cuối năm 2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 05/07/2018 - 4956 lượt xem.

Webketoan_ty-gia-quy-doi-tien-luong-2018
Theo Điều 26 Nghị định 115/2018/NĐ-CP, hướng dẫn luật BHXH 2014

“Người lao động có tiền lương ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì việc đóng bảo hiểm xã hội và ghi sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 06 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 07 cho 06 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.”

Webketoan_ty-gia-quy-doi-tien-luong-cuoi-nam-2018
Theo công văn 1321/BHXH-QLT, ngày 02/07/2018″

BHXH TP.HCM thông báo tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ ngày 02/07/2018 cho 6 tháng cuối năm 2018 là 22.365đồng/USD (Hai mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi lăm đồng VND)

 

Diễn đàn Webketoan