• BHXH ra mắt tính năng thông báo qua SMS
  • BHXH ra mắt tính năng thông báo qua SMS

  • Vừa qua bảo hiểm vừa có Công văn 330/CNTT-PM, thông báo về việc sử dụng SMS để nhận thông tin về BHXH. Chỉ với phí từ 1000 đồng - 1500 đồng/tin nhắn, chúng ta đã kiểm tra được thời gian tham gia BHXH, thời hạn BHYT, tra cứu hồ sơ...

  • Quy định về khám chữa bệnh BHYT toàn quốc năm 2017
  • Quy định về khám chữa bệnh BHYT toàn quốc năm 2017

  • Việc xác định cơ sở khám chữa bệnh BHYT của mình thuộc tuyến nào (như xã, quận/huyện hoặc tỉnh, trung ương) rất quan trọng, bởi từ đó, người dân sẽ xác định được quyền lợi của chính họ khi tham gia bảo hiểm y tế. Các quy định liên quan đến...