• Quy định về khám chữa bệnh BHYT toàn quốc năm 2017
  • Quy định về khám chữa bệnh BHYT toàn quốc năm 2017

  • Việc xác định cơ sở khám chữa bệnh BHYT của mình thuộc tuyến nào (như xã, quận/huyện hoặc tỉnh, trung ương) rất quan trọng, bởi từ đó, người dân sẽ xác định được quyền lợi của chính họ khi tham gia bảo hiểm y tế. Các quy định liên quan đến...

  • Một số thông tin về BHYT cần biết
  • Một số thông tin về BHYT cần biết

  • *Tăng mức hưởng BHYT theo mức lương cơ sở mới Ngày 06/06/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn hướng dẫn điều chỉnh các mức hưởng BHYT theo lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Theo đó: • Người có thẻ BHYT...