Mức hưởng BHYT trong một số trường hợp cụ thể

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 01/09/2016 - 5233 lượt xem.

– Từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT đăng ký ban đầu tại các cơ sở y tế trong phạm vi toàn quốc khi đến khám, chữa bệnh không đúng tuyến có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ tại bệnh viện tuyến huyện sẽ được giải quyết quyền lợi theo mức hưởng BHYT đúng tuyến.

– Người tham gia BHYT có mã nơi sinh sống ghi trên thẻ ký hiệu là K1 hoặc K2 hoặc K3 khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, thì được giải quyết quyền lợi KCB đúng tuyến.

Ký hiệu K1: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.

Ký hiệu K2: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Ký hiệu K3: là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.

– Từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước, được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng BHYT đúng tuyến.

Chi phi điều trị nội trú:
+ Tuyến huyện: 70% chi phí
+ Tuyến tỉnh: 60% chi phí
+ Tuyến trung ương: 40% chi phí

Nguồn tham khảo:

– Tài liệu tập huấn BHXH Quận Bình Thạnh, TP.HCM
– Quyết định 1351/QĐ-BHXH, hiệu lực 01/01/2016
Luật BHYT sửa đổi số 46/2014/QH13, hiệu lực 01/01/2016

 

Diễn đàn Webketoan