• Xử lý trường hợp hóa đơn viết sai
 • Xử lý trường hợp hóa đơn viết sai

 • Trong quá trình lập và phát hành hóa đơn của Kế toán rất thường xảy ra sai sót và với từng trường hợp sai sót thì phải có cách xử lý khác nhau quy định cụ thể tại Điều 20 văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC như sau: Trường hợp 1: Lập hóa đơn...

 • Hóa đơn – Những hướng dẫn cần lưu ý
 • Hóa đơn – Những hướng dẫn cần lưu ý

 • 1. Hóa đơn chỉ cần ký tại tiêu thức “thủ trưởng đơn vị” hoặc “người bán hàng” Trường hợp người đại diện pháp luật, thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức “người bán hàng” thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký ghi rõ...

 • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất
 • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất

 • Trong thời gian qua, một số thông tư hướng dẫn liên tục được sửa đổi bổ sung. Bộ Tài Chính có ban hành một số văn bản hợp nhất nhằm giúp người nộp thuế hệ thống hóa những thay đổi để thực hiện cho chính xác. Webketoan tổng kết giới...

 • Tổng hợp trả lời của Tổng Cục thuế về hóa đơn
 • Tổng hợp trả lời của Tổng Cục thuế về hóa đơn

 • Thông báo số 273/TB-TCT ngày 29/8/2014 của Tổng cục Thuế về kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp một số nội dung tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: 1. Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng...

 • Mục lục thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn
 • Mục lục thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ...

 • Quy định về hoá đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ
 • Quy định về hoá đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ

 • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.  Một trong các hình thức của hóa đơn bán hàng và cung...