• Hỏi đáp về hóa đơn chứng từ – phần 2
  • Hỏi đáp về hóa đơn chứng từ – phần 2

  • Hóa đơn chứng từ 6/ Về việc mất hoá đơn khi thanh lý hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai Trường hợp người mua là cá nhân không kinh doanh làm mất hoá đơn liên 2 bản gốc, Cục Thuế Thành phố đã có văn bản...

  • Hỏi đáp về hóa đơn chứng từ
  • Hỏi đáp về hóa đơn chứng từ

  • Hóa đơn chứng từ 1/ Về hoá đơn chứng từ khi Doanh nghiệp chuyển đổi địa chỉ kinh doanh. - Tại khoản 2 Điều 9, Điều 25 Thông tư 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ có quy định: “… Trường hợp có...