Xử lý trường hợp hóa đơn viết sai

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 09/10/2018 - 3872 lượt xem.

Trong quá trình lập và phát hành hóa đơn của Kế toán rất thường xảy ra sai sót và với từng trường hợp sai sót thì phải có cách xử lý khác nhau quy định cụ thể tại Điều 20 văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC như sau:

Trường hợp 1Lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai:

  • Gạch chéo các liên
  • Lưu giữ số hóa đơn lập sai.
  • Viết lại hóa đơn mới (đúng)

Trường hợp 2: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế:

  • Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai (Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn).
  • Gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai.
  • Lập lại hóa đơn mới.

 Xem đầy đủ hơn tại Trang tư vấn theo linkhttp://tuvan.webketoan.vn/entry/1532/

Nguồn: Anh Thơ – Hà Giang 

Diễn đàn Webketoan