• Nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.7 và iHTKK 2.2.11
 • Nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.7 và iHTKK 2.2.11

 • Phần mềm HTKK 3.1.7 Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.7 và iHTKK 2.2.11 Tổng Cục Thuế vừa ra thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.7 (phần mềm HTKK 3.1.7), và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK)...

 • Phần mềm HTKK 3.1.6
 • Phần mềm HTKK 3.1.6

 • Phần mềm HTKK 3.1.6 Tải phần mềm HTKK 3.1.6 Phần mềm HTKK 3.1.6 được cung cấp chính thức tại trang web của Tổng Cục Thuế. Webketoan cũng thường xuyên cập nhật phần mềm HTKK và có đưa phần mềm HTKK 3.1.6 lên máy chủ của mình để phục vụ thành viên. Để...

 • Cài đặt phần mềm HTKK trên ổ đĩa khác
 • Cài đặt phần mềm HTKK trên ổ đĩa khác

 • Mỗi khi máy tính trục trặc (windows bị hỏng) ta phải cài đặt lại máy. Khi phải cài đặt máy thì rất hay xảy ra tình trạng là những gì lưu trên ổ đĩa cài Windows (thường là ổ C:\) sẽ bị mất hết. Phần mềm HTKK được mặc định...

 • HTKK 3.1.5
 • HTKK 3.1.5

 • Phần mềm HTKK 3.1.5 Tải phần mềm HTKK 3.1.5 Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.5 Ngày 15/01/2013, Tổng Cục Thuế đã ra thông báo về việc đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.5 (phần mềm HTKK 3.1.5), phần mềm...

 • HTKK 3.1.4
 • HTKK 3.1.4

 • HTKK 3.1.4 Download HTKK 3.1.4   HTKK 3.1.4 - Ngày 18/10/2012 Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng phiên bản HTKK 3.1.4 với nội dung cụ thể như sau: - Bổ sung thêm các mẫu biểu phụ lục miễn giảm thuế GTGT, TNDN dưới dạng file excel ban hành kèm theo...