HTKK 3.1.4

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 20/10/2012 - 85589 lượt xem.

HTKK 3.1.4

Download HTKK 3.1.4

 

HTKK 3.1.4 – Ngày 18/10/2012 Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng phiên bản HTKK 3.1.4 với nội dung cụ thể như sau:

– Bổ sung thêm các mẫu biểu phụ lục miễn giảm thuế GTGT, TNDN dưới dạng file excel ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC, bao gồm:

+ Phụ lục miễn giảm thuế TNDN – Mẫu số: 01/MGT-TNDN
+ Phụ lục miễn thuế GTGT – Mẫu số: 02/MT-GTGT

– Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 07/KK-TNCN: Ứng dụng hỗ trợ tính chỉ tiêu Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ [29] trên tờ khai 07/KK-TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần đồng thời cho phép sửa giá trị này trong trường hợp cá nhân có thu nhập tính thuế đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được miễn thuế từ 01/7/2012 đến hết 31/12/2012 theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC.

Anh chị em có thể tải HTKK 3.1.4 tại trang web của Tổng Cục Thuế hoặc tại Thư viện của Webketoan.

HTKK 3.1.4 – Tải phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.1.4

 

htkk 3.1.4

Diễn đàn Webketoan