• Trung tâm dịch vụ Webketoan – Accounting Hub
 • Trung tâm dịch vụ Webketoan – Accounting Hub

 • Ra đời từ năm 2002, Webketoan là người khởi xướng phong trào chia sẻ tri thức trong cộng đồng kế toán. Nhiều thế hệ kế toán đã phát triển sự nghiệp cùng với Webketoan. Chúng tôi đã liên tục duy trì trang tin, kho dữ liệu, mạng cộng đồng trên...

 • Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu
 • Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu

 • Kế toán quản trị là việc tìm kiếm, phân tích, truyền đạt và sử dụng thông tin tài chính và phi tài chính liên quan đến quyết định để tạo ra và duy trì giá trị cho các tổ chức. Nghề kế toán quản trị yêu cầu hiểu biết thấu đáo...

 • Khóa học kế toán quản trị
 • Khóa học kế toán quản trị

 • Sau khi học khóa học, bạn có thể làm được: Phân loại giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị Phân loại chi phí và hiểu được tác động của chi phí đến sản lượng Hiểu được hệ thống chi phí và tính giá thành sản phẩm Áp...

 • Khóa học Kế toán quản trị – cấp độ cơ bản
 • Khóa học Kế toán quản trị – cấp độ cơ bản

 •   THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Tham gia lớp học:  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - CẤP ĐỘ CƠ BẢN Ngày khai giảng:      15/09/2018 Thời gian học:     Thời lượng: 18h (4 buổi) Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên Học...