• Những hướng dẫn mới về Thuế TNCN cần lưu ý
 • Những hướng dẫn mới về Thuế TNCN cần lưu ý

 • 1. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng được miễn thuế TNCN [caption id="" align="aligncenter" width="400"] Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có được miễn thuế TNCN?[/caption] Công văn 1873/TCT-TNCN, ngày 10/05/2017 Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì chỉ quy định 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm: - Thu...

 • Hướng dẫn khai quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài
 • Hướng dẫn khai quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

 • 1/ Về thời hạn khai quyết toán cho cá nhân người nước ngoài: 1.1/ Thời hạn khai quyết toán thuế đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài làm việc đến 31/12: Căn cứ: Điểm d, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC Theo đó: - Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán...

 • Hướng dẫn về thuế TNCN của Tổng cục thuế
 • Hướng dẫn về thuế TNCN của Tổng cục thuế

 • 1. Giảm trừ gia cảnh cho Người phụ thuộc khi làm quyết toán thuế bổ sung Căn cứ: Tiết c.2.3, Điểm c, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC Theo đó: Trường hợp trong năm tính thuế Người nộp thuế (NNT) chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho Người phụ thuộc(NPT) hoặc...

 • Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?
 • Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

 • Căn cứ: - Điểm c, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC - Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC Theo đó: Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: + Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; + Tiền tham gia các đề tài...