• Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử Quy định pháp luật Theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 17/09/2021, kể từ ngày 01/07/2022 (ngày thông tư có hiệu lực thi hành) chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử sẽ do tổ chức,...

 • Một số điều cần lưu ý về quyết toán thuế TNCN năm 2020
 • Một số điều cần lưu ý về quyết toán thuế TNCN năm 2020

 • Quyết toán thuế TNCN năm 2020 Việc quyết toán thuế TNCN năm 2020 được thực hiện theo các quy định và hướng dẫn tại: Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày...

 • Những hướng dẫn mới về Thuế TNCN cần lưu ý
 • Những hướng dẫn mới về Thuế TNCN cần lưu ý

 • 1. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng được miễn thuế TNCN [caption id="" align="aligncenter" width="400"] Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có được miễn thuế TNCN?[/caption] Công văn 1873/TCT-TNCN, ngày 10/05/2017 Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì chỉ quy định 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm: - Thu...

 • Hướng dẫn khai quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài
 • Hướng dẫn khai quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

 • 1/ Về thời hạn khai quyết toán cho cá nhân người nước ngoài: 1.1/ Thời hạn khai quyết toán thuế đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài làm việc đến 31/12: Căn cứ: Điểm d, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC Theo đó: - Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán...