TCT hướng dẫn về triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 15/07/2022 - 2121 lượt xem.

Ngày 12/07/2022 Tổng cục Thuế phát hành Công văn số 2455/TCT-DNNCN về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử. Theo hướng dẫn của công văn này:

Tổng cục Thuế lưu ý, Điều 33 Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã có quy định, khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, doanh nghiệp không phải đăng ký, thông báo phát hành và chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng không phải tuân theo chuẩn định dạng nào mà được tự thiết kế phần mềm để sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử, chỉ cần đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP  .

Kể từ 1/7/2022, cơ quan thuế sẽ dừng bán chứng từ khấu trừ thuế bản giấy. Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ điện tử, doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng các chứng từ còn tồn đã mua của cơ quan thuế hoặc sử dụng chứng từ tự phát hành.

Về biên lai điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP  , do Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử nên trước mắt vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy hoặc biên lai điện tử mẫu cũ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC  .

(Nguồn LuatVietnam.NET)

Diễn đàn Webketoan