• Hoàn thuế TNCN năm 2012
 • Hoàn thuế TNCN năm 2012

 • Hoàn thuế TNCN 2012 Việc hoàn thuế TNCN 2012 được quy định trong Điều 46 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và Công văn 187/TCT-TNCN ngày 15 tháng 1 năm 2013 về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2012 1. Trường hợp cá nhân...

 • Xác định số thuế TNCN phải nộp năm 2012
 • Xác định số thuế TNCN phải nộp năm 2012

 • Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh Số thuế phải nộp cả năm = Thu nhập tính thuế bình quân tháng x Thuế suất theo biểu thuế luỹ tiến từng phần tháng x 12 tháng Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền...

 • Thủ tục kê khai quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân
 • Thủ tục kê khai quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Thủ tục kê khai quyết toán thuế TNCN 1. Về khai quyết toán thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 1.1. Hồ sơ khai quyết toán: Thực hiện theo qui định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và lưu ý: - Đối với tổ chức cá nhân...

 • Quyết toán thuế TNCN 2012
 • Quyết toán thuế TNCN 2012

 • Quyết toán thuế TNCN 2012   Văn bản quy định về thuế TNCN Những văn bản pháp luật đang hiệu lực cho kỳ quyết toán thuế TNCN 2012 Luật Thuế Thu nhập cá nhân Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập...