• Đã nộp mẫu 06 cho năm 2016 thì 2017 được miễn nộp
  • Đã nộp mẫu 06 cho năm 2016 thì 2017 được miễn nộp

  • Ngày 29/03/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1158/TCT-CS, giải đáp vướng mắc về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Theo công văn thì căn cứ quy định tại: - Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC - Công văn 328/TCT-CS, ngày 24/01/2017 - Công văn 2670/BTC-TCT,...

  • Hướng dẫn về mẫu 06/GTGT từ Tổng Cục Thuế
  • Hướng dẫn về mẫu 06/GTGT từ Tổng Cục Thuế

  • 1. Thời điểm chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT Căn cứ: - Khoản 1, Khoản 2, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC - Khoản 3, Khoản 4, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC - Công văn 1434/TCT-KK, ngày 07/04/2016 Theo đó: Trường hợp người nộp thuế nếu thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương...