Nộp mẫu 06/GTGT trong trường hợp chuyển đổi phương pháp nộp thuế GTGT

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 12/04/2016 - 3828 lượt xem.

Ngày 29/03/2016 Tổng cục thuế ban hành công văn 1296/TCT-KK hướng dẫn về việc tiếp nhận hồ sơ khai quyết toán qua mạng đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm toán và nộp mẫu 06/GTGT trong trường hợp chuyển đổi phương pháp nộp thuế GTGT.
Theo đó, điểm đáng chú ý:
– Về nội dung liên quan đến phương pháp tính thuế:
+ Trường hợp doanh nghiệp đang nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp năm 2015 có doanh thu lớn hơn 1 tỷ đồng khi chuyển sang kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải đáp ứng đủ cả điều kiện về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và phải gửi thông báo mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được chuyển đổi phương pháp.
+ Nếu doanh nghiệp đang kê khai theo phương pháp trực tiếp không đáp ứng các điều kiện áp dụng kê khai theo phương pháp khấu trừ hoặc có đủ điều kiện áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ nhưng vẫn tiếp tục thực hiện theo phương pháp trực tiếp thì không phải gửi thông báo mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
– Đối với các doanh nghiệp kinh doanh mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý thì thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đối với các trường hợp khác.
– Việc thực hiện chuyển đổi phương pháp tính thuế cho người nộp thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.2.3, mục 1, I, Phần II Nội dung quy trình kê khai và kế toán thuế ban hành theo quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cục Thuế.

Xem và dowload: Tại đây

Diễn đàn Webketoan