• Những điểm mới về BHXH từ 01/09/2021
 • Những điểm mới về BHXH từ 01/09/2021

 • Ngày 07/07/2021 vừa qua Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.   Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH là thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về...

 • Những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện
 • Những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện

 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH tự nguyện) là loại hình bảo hiểm được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng. Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt...

 • BHXH ra mắt tính năng thông báo qua SMS
 • BHXH ra mắt tính năng thông báo qua SMS

 • Vừa qua bảo hiểm vừa có Công văn 330/CNTT-PM, thông báo về việc sử dụng SMS để nhận thông tin về BHXH. Chỉ với phí từ 1000 đồng - 1500 đồng/tin nhắn, chúng ta đã kiểm tra được thời gian tham gia BHXH, thời hạn BHYT, tra cứu hồ sơ...

 • Một số hướng dẫn mới về BHXH, BHYT năm 2017
 • Một số hướng dẫn mới về BHXH, BHYT năm 2017

 • Câu hỏi 1: Nghỉ chờ bố trí công việc có đóng BHXH? Câu hỏi 2: Cấp cứu tại bệnh viện trái tuyến BHYT chi trả thế nào? Câu hỏi 3. Được cộng dồn quá trình tham gia BHYT Câu hỏi 4. Không trình thẻ BHYT có được giải quyết chế độ? Câu hỏi 5: Từ 2018, đóng...

 • Một số hướng dẫn mới về BHXH
 • Một số hướng dẫn mới về BHXH

 • BHXH TP.HCM trả lời như sau: BHXH Việt Nam trả lời: BHXH Việt Nam trả lời: Câu trả lời đã được rút gọn nhưng vẫn đảm bảo nội dung chính Nguồn tham khảo: Cổng thông tin điện tử chính phủ

 • Hỏi & Đáp BHXH – BHXH Thành phố
 • Hỏi & Đáp BHXH – BHXH Thành phố

 • Một số tình huống vẫn hay thường gặp trong cuộc sống: Câu 1: Đã nghỉ việc, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH thế nào? Tôi làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2006 có đóng BHXH. Tháng 8/2015, tôi nghỉ việc, doanh nghiệp...