Một số hướng dẫn mới về BHXH, BHYT năm 2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 10/02/2017 - 14191 lượt xem.

Câu hỏi 1: Nghỉ chờ bố trí công việc có đóng BHXH?

Câu hỏi 2: Cấp cứu tại bệnh viện trái tuyến BHYT chi trả thế nào?

Câu hỏi 3. Được cộng dồn quá trình tham gia BHYT

Câu hỏi 4. Không trình thẻ BHYT có được giải quyết chế độ?

Câu hỏi 5: Từ 2018, đóng BHXH theo tổng thu nhập

Câu hỏi 6: Được truy đóng BHYT để xác nhận tham gia 5 năm liên tục

Nguồn tham khảo: Cổng thông tin điện tử chính phủ

Diễn đàn Webketoan