• Những tình huống về bảo hiểm phát sinh thực tiển
  • Những tình huống về bảo hiểm phát sinh thực tiển

  • Câu hỏi 1: Chế độ BHYT 5 năm liên tục đối với người bị bệnh gan Bố em bị bệnh viêm gan C, dự kiến chi phí điều trị khoảng 150-200 triệu đồng, và sẽ được BHYT chi trả 30-50% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến. Tuy nhiên đến hết...