Lưu ý về chi trả trợ cấp BHXH(ốm đau, thai sản,…) qua tài khoản cá nhân của người lao động –BHXH TP.HCM

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 03/10/2016 - 15035 lượt xem.

1. Đối với các đơn vị đã cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản cá nhân của Người lao động cho cơ quan BHXH và đã được cập nhật vào hệ thống, khi có phát sinh đề nghị giải quyết các chế độ ngắn hạn thì cơ quan BHXH sau khi giải quyết hồ sơ sẽ thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân cho người lao động.

2. Trường hợp sau khi giải quyết các chế độ ngắn hạn mà không chuyển khoản được tiền vào tài khoản cá nhân của người lao động do sai các thông tin như : số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, do người lao động thay đổi CMND… thì cơ quan BHXH sẽ tự động chuyển hình thức chi trả sang chuyển tiền cho đơn vị để đơn vị kịp thời chi trả trợ cấp ngắn hạn trực tiếp cho người lao động của đợt sinh này; sau đó đơn vị phải cung cấp thông tin đúng để cơ quan BHXH có cơ sở điều chỉnh dữ liệu trên hệ thống và chi trả cho các đợt phát sinh tiếp theo.

3. Khi có phát sinh các chế độ ngắn hạn mà có chi trả qua tài khoản cá nhân của người lao động và có chi trả thông qua đơn vị, đơn vị lập 01 bản danh sách C70a-HD, trong đó:

– Phần 1: Liệt kê tất cả các trường hợp phát sinh chế độ ngắn hạn mà người lao động có số tài khoản cá nhân sắp xếp theo thứ tự các chế độ và ghi vào cột C “chi trả qua tài khoản”.

– Phần 2: Liệt kê tất cả các trường hợp phát sinh chế độ ngắn hạn mà người lao động không có số tài khoản cá nhân hoặc chưa có tài khoản cá nhân sắp xếp theo thứ tự các chế độ và ghi vào cột C “chi trả qua đơn vị”.

4. Sau khi giải quyết trợ cấp ngắn hạn cơ quan BHXH sẽ chuyển trả đơn vị:

– 01 bản Danh sách C70b-HD tổng hợp các trường hợp được chi trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân của người lao động;

– 01 bản Danh sách C70b-HD tổng hợp các trường hợp được chi trả thông qua đơn vị.

5. Đối với các đơn vị đã cung cấp số tài khoản cá nhân của người lao động và được cập nhật vào hệ thống , nếu có sai sót trong quá trình thu thập thông tin số tài khoản đề nghị các đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh kịp thời để việc giải quyết các chế độ ngắn hạn và chi trả tiền của người lao động trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Công văn 2370/BHXH-CĐ, ngày 27/09/2016

Diễn đàn Webketoan