Những trang web hữu ích mà Kế toán cần phải biết để phục vụ công việc

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 25/05/2018 - 22370 lượt xem.

Làm kế toán không phải chỉ hạch toán Nợ – Có mà bên cạnh đó phải giao dịch với các cơ quan khác như Thuế, BHXH, Hải quan  và tìm thông tin để hỗ trợ công việc.

Vì thế, nếu bạn làm Kế toán bạn phải biết những trang web này:

A- THUẾ

01 – Trang web của Tổng cục Thuế:

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

02 – Trang tra cứu thông tin người nộp thuế:

– http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
– https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

03 – Trang tra cứu thông tin về hóa đơn: 

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

04–  Quyết định cưỡng chế hóa đơn: 

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

05– Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng: 

http://nhantokhai.gdt.gov.vn

06– Nộp thuế điện tử: 

https://nopthue.gdt.gov.vn

07 – Tra cứu thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh: 

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

08 – Tra cứu mã số thuế TNCN: 

http://canhan.gdt.gov.vn

– https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

09– Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc:

http://thuedientu.gdt.gov.vn

10– Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả: 

https://www.tncnonline.com.vn/Pages/dangkythue.aspx

Từ ngày 08/03/2018, hệ thống TNCNonline ngừng cung cấp dịch vụ gửi các tờ khai Quyết toán thuế TNCN, tờ khai Đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc (mẫu 02TH). Hệ thống TNCNonline giữ lại chức năng Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (Mẫu 01-TNCN) và các chức năng Tra cứu dữ liệu. Do vậy đề nghị Doanh nghiệp, Cá nhân, Tổ chức thực hiện:.

– Doanh nghiệp gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc qua trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn hoặc trang http://thuedientu.gdt.gov.vn.

– Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc qua trang http://thuedientu.gdt.gov.vn

– Với tờ khai Đăng ký cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu 01-TNCN): Tổ chức chi trả vẫn gửi tờ khai qua trang https://tncnonline.com.vn cho đến khi có thông báo thay đổi của cơ quan Thuế

11-  Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế: 

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt

B- HẢI QUAN

12– Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan: 

https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNopThue.aspx

13– Tra cứu thông tin nợ thuế: 

https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

14 – Tra cứu biểu thuế nhập khẩu tổng hợp: 

https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx

C- BHXH

15- Nộp BHXH thông qua cổng giao dịch điện tử nếu dùng KBHXH:

https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/#/index

16– Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

17 – Tra cứu cơ quan bảo hiểm: 

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx

18 – Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

19– Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

20 – Tra cứu đơn vị tham gia BHXH: 

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx

Nguồn tham khảo: Internet

 

Diễn đàn Webketoan