Một số hướng dẫn mới về BHXH

Đăng bởi: Loan Nguyen - Friday 11/11/2016 - 5453 lượt xem.

BHXH TP.HCM trả lời như sau:

BHXH Việt Nam trả lời:

BHXH Việt Nam trả lời:

Câu trả lời đã được rút gọn nhưng vẫn đảm bảo nội dung chính

Nguồn tham khảo: Cổng thông tin điện tử chính phủ