Doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh có phải đăng ký lại phương pháp tính thuế GTGT?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 12/05/2017 - 5810 lượt xem.

Ngày 10/05/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1911/TCT-CS

Theo đó:

 Đối với doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh đã được cơ quan thuế đóng mã số thuế sau đó khôi phục hoạt động thì việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT thực hiện như đối với doanh nghiệp mới thành lập theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

Tham khảo thêm:

Đối với doanh nghiệp mới thành lập đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế có thể tham khảo một số  công văn hướng dẫn sau:

+ Công văn 5994/BTC-CST, ngày 08/05/2015
+ Công văn 2670/BTC-TCT, ngày 28/02/2017
+ Công văn 1043/TCT-CS, ngày 16/03/2016
+ Công văn 328/TCT-CS, ngày 24/01/2017
+ Công văn 1158/TCT-CS, ngày 29/03/2017

Diễn đàn Webketoan