Hướng dẫn về mẫu 06/GTGT từ Tổng Cục Thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 18/08/2016 - 7008 lượt xem.

1. Thời điểm chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT
Căn cứ:

– Khoản 1, Khoản 2, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 3, Khoản 4, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC
Công văn 1434/TCT-KK, ngày 07/04/2016

Theo đó:

Trường hợp người nộp thuế nếu thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ nhưng không gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất là 30/04/2016 thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp kể từ ngày 01/05/2016.

Nguồn tham khảo: Công văn 3552/TCT-KK, ngày 10/08/2016

2. Thời hạn gửi mẫu 06/GTGT đối với trường hợp người nộp thuế hoạt động kinh doanh trở lại sau thời hạn tạm nghỉ kinh doanh

Căn cứ:
– Khoản 1, Khoản 2, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 3, Khoản 4, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Để đảm bảo việc khai thuế của người nộp thuế sau thời gian được nghỉ kinh doanh tạm ổn định, người nộp thuế tiếp tục thực hiện phương pháp tính thuế GTGT đã áp dụng trước thời hạn tạm nghỉ kinh doanh đến hết năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại.
– Đến trước ngày 20/12 năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại, người nộp thuế căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho chu kỳ ổn định 2 năm tiếp theo.

Nguồn tham khảo: Công văn 3550/TCT-KK, ngày 10/08/2016

 

Diễn đàn Webketoan