Đã nộp mẫu 06 cho năm 2016 thì 2017 được miễn nộp

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 05/04/2017 - 12752 lượt xem.

Ngày 29/03/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1158/TCT-CS, giải đáp vướng mắc về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Theo công văn thì căn cứ quy định tại:

– Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC
Công văn 328/TCT-CS, ngày 24/01/2017
– Công văn 2670/BTC-TCT, ngày 28/02/2017

Theo đó:

Trường hợp năm 2016 doanh nghiệp đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp :

+ Được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017
+ Không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017

Tải công văn: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan