• Thông tư 05/VBHN-BTC – hợp nhất văn bản về Thuế TNCN
  • Thông tư 05/VBHN-BTC – hợp nhất văn bản về Thuế TNCN

  • Ngày 14/03/2016 Bộ Tài Chính vừa ra thông tư hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế...

  • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất
  • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất

  • Trong thời gian qua, một số thông tư hướng dẫn liên tục được sửa đổi bổ sung. Bộ Tài Chính có ban hành một số văn bản hợp nhất nhằm giúp người nộp thuế hệ thống hóa những thay đổi để thực hiện cho chính xác. Webketoan tổng kết giới...

  • Một loạt chính sách lớn có hiệu lực từ hôm nay
  • Một loạt chính sách lớn có hiệu lực từ hôm nay

  • Hơn 2 triệu người không còn thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân khi luật mới được áp dụng. Lương cơ sở của cán bộ, công chức tăng lên 1,15 triệu đồng cùng nhiều chính sách kinh tế, xã hội lớn sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm...