Phí đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động có phải đóng thuế TNCN?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 14/09/2016 - 6128 lượt xem.

Căn cứ: Khoản 2, Điều 2, Thông tin 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động:

– Phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động

– Khoản chi hỗ trợ này có hóa đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định

thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Đối với phần hỗ trợ vượt mức chi phí đào tạo thực tế phát sinh thì doanh nghiệp phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
Nguồn tham khảo: Công văn 3984/TCT-TNCN, ngày 31/08/2016

Diễn đàn Webketoan

Tags: