• Một loạt chính sách lớn có hiệu lực từ hôm nay
 • Một loạt chính sách lớn có hiệu lực từ hôm nay

 • Hơn 2 triệu người không còn thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân khi luật mới được áp dụng. Lương cơ sở của cán bộ, công chức tăng lên 1,15 triệu đồng cùng nhiều chính sách kinh tế, xã hội lớn sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm...

 • Hoàn thuế TNCN năm 2012
 • Hoàn thuế TNCN năm 2012

 • Hoàn thuế TNCN 2012 Việc hoàn thuế TNCN 2012 được quy định trong Điều 46 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và Công văn 187/TCT-TNCN ngày 15 tháng 1 năm 2013 về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2012 1. Trường hợp cá nhân...

 • Xác định số thuế TNCN phải nộp năm 2012
 • Xác định số thuế TNCN phải nộp năm 2012

 • Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh Số thuế phải nộp cả năm = Thu nhập tính thuế bình quân tháng x Thuế suất theo biểu thuế luỹ tiến từng phần tháng x 12 tháng Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền...

 • Thủ tục kê khai quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân
 • Thủ tục kê khai quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Thủ tục kê khai quyết toán thuế TNCN 1. Về khai quyết toán thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 1.1. Hồ sơ khai quyết toán: Thực hiện theo qui định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và lưu ý: - Đối với tổ chức cá nhân...