Quyết định 1378/QĐ-BTC về thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 21/07/2014 - 19089 lượt xem.

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canhNgày 13/06/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1378/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Quyết định 1378/QĐ-BTC công bố và hướng dẫn về thủ tục đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh áp dụng từ ngày 01/10/2013 theo quy định mới tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Thủ tục đăng ký người phục thuộc giảm trừ gia cảnh bao gồm:

Bước 1: Đăng ký NPT

(1.1) Đăng ký NPT lần đầu

(1.2) Đăng ký khi có thay đổi NPT

(1.3) Đăng ký NPT khi thay đổi nơi làm việc

(1.4) Đăng ký NPT khi quyết toán

Bước 2: Nộp hồ sơ chứng minh NPT

(2.1) Nộp hồ sơ chứng minh NPT lần đầu

(2.2) Nộp hồ sơ chứng minh NPT khi có thay đổi NPT

(2.3) Nộp hồ sơ chứng minh NPT khi thay đổi nơi làm việc

(2.4) Nộp hồ sơ chứng minh NPT khi quyết toán

Tải (download) văn bản Quyết định 1378/QĐ-BTC.

 

(Nguồn thuetncn.edu.vn)

Diễn đàn Webketoan