Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 11/08/2016 - 4224 lượt xem.

Ngày 28/06/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 96/2016/TT-BTC
Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư áp dụng đối với Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016.
Thông tư thay thế Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007.

Download Thông tư: Tại đây

Diễn đàn Webketoan

Tags: