Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 24/08/2016 - 8909 lượt xem.

Căn cứ:

– Điểm c, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

 • Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

  + Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;
  + Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;
  + Tiền tham gia các dự án, đề án;
  + Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;
  + Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;
  + Tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;
  + Tiền dịch vụ quảng cáo;
  + Tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

 • Thu nhập mà cá nhân nhận được từ hợp đồng làm dịch vụ tư vấn thực hiện các công việc của Ban quản lý dự án.

Đều là thu nhập từ tiền lương, tiền công,  phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% đối với thu nhập từ 2.000.000đồng/lần trở lên trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

Nguồn tham khảo: Công văn 3437/TCT-TNCN, ngày 02/08/2016

Diễn đàn Webketoan

Tags: