Các thủ tục hành chính mới và những sửa đổi trong lĩnh vực kê khai, quyết toán thuế TNCN

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 15/04/2016 - 4796 lượt xem.

Ngày 22/03/2016, Bộ Tài Chính ban hành Quyết định số 542/QĐ-BTC.
Quyết định công bố và hướng dẫn các thủ tục hành chính mới và sửa đổi trong lĩnh vực kê khai và quyết toán Thuế TNCN:
– Khai thuế năm đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm ( thủ tục mới).
– Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
– Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế
– Khai thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu
– Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản tại nước ngoài
– Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài, cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài
– Khai thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế
– Khai thay thuế TNCN đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế
– Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công
– Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú
– Khai khấu trừ thuế TNCN đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác
– Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công
– Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế
– Khai thay thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại nước ngoài
– Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán
– Miễn/ giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh
– Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh
– Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê
– Khai thuế TNCN đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu
– Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản tại Việt Nam
– Khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai Việt Nam, cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam
– Khai thay thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
– Khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản
– Khai miễn thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản(bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai)
– Khai thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế
– Khai thay thuế TNCN đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế
– Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập tiền lương, tiền công
– Khai quyết toán thuế/hoàn thuế(trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú thu nhập tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế
– Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, do bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2015. Quyết định công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực kê khai, quyết toán thuế TNCN

Xem và dowload :Quyết định 542/QĐ-BTC

Diễn đàn Webketoan

Tags: