Những hướng dẫn mới từ Tổng cục thuế về thuế TNCN cần lưu ý

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 08/02/2017 - 12641 lượt xem.

1. Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

                                                      Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo quy định tại tại Điều 5 của Luật thuế TNCN và theo quy định hiện hành thì cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo ảnh hướng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Cụ thể là được trừ toàn bộ chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại { sau khi đã trừ đi các khoản bồi thường nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có)]} tối đa bằng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm tính thuế.

Về Danh mục bệnh hiểm nghèo, hiện nay vẫn đang áp dụng theo Danh mục 42 bệnh hiểm nghèo ban hành tại Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 cho đến khi Bộ Y tế ban hành Danh mục chính thức.

Nguồn: Công văn 6135/TCT-TNCN, ngày 30/12/2016.

2. Về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in.

Căn cứ:

– Điều 1 Phần A Thông tư số 37/2010/TT-BTC
– Điều 3 Phần B Thông tư số 37/2010/TT-BTC

Theo đó:

Doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau đây thì được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế:
– Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
– Đã đăng ký thuế và có mã số thuế;
– Có trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo vệ;
– Trong thời gian 01 năm trở về trước không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 02 lần trở lên;

Thủ tục đăng ký mẫu chứng từ khấu trừ tự in
+ Công văn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in (theo mẫu đính kèm Thông tư 37/2010/TT-BTC)
+ Mẫu chứng từ khấu trừ dự kiến tự in theo đúng hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 37/2010/TT-BTC
+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận sao y bản chính của tổ chức trả thu nhập;
+ Giải pháp kỹ thuật in chứng từ khấu trừ từ máy tính.

Nguồn : Công văn 177/TCT-TNCN, ngày 16/01/2017

THAM KHẢO THÊM:

1. Cách ghi mẫu 02/CK-TNCN( tạm khấu trừ thuế TNCN)Số tiền ghi tại mục: “Tôi cam kết rằng, trong năm……… tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại….(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……nhưng ước tính tổng thu nhập không quá……..(*)………triệu đồng được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh trong năm tính thuế.
Ví dụ:
– Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 108 triệu đồng (9 triệu x 12 tháng).
– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng, số tiền khai là 144 triệu đồng (108 triệu + 3,6 triệu x 10 tháng).

Hướng dẫn của Cục thuế tỉnh Hà Nội : Công văn 74114/CT-TTHT, ngày 02/12/2016

2. Người phụ thuộc không sống cùng phải khai theo mẫu nào?

Trường hợp người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa mà không sống cùng thì người nộp thuế phải tự khai theo mẫu 09/XN-NPT-TNCN có xác nhận của UBND cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng.
Trường hợp UBND cấp xã không xác nhận nội dung theo đúng mẫu thì không đáp ứng điều kiện về hồ sơ chứng minh là người phụ thuộc theo quy định của luật thuế TNCN.
Hướng dẫn Cục Thuế Tỉnh Hà Nội: Công văn 74113/CT-TTHT, ngày 02/12/2016.

Diễn đàn Webketoan

Tags: