Hướng dẫn mới liên quan đến khai thuế TNCN từ Tổng cục thuế năm 2021

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Sunday 04/07/2021 - 1510 lượt xem.

Vừa qua, trong quá trình thực hiện giữa Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có một số bất cập liên quan đến việc khai thuế TNCN.

Theo đó, trích hướng dẫn từ 2393/TCT-DNNCN, kế toán cần lưu ý các vấn đề sau:

1. Về khai thuế TNCN tháng, quý

Trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, …..có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Căn cứ: Điều 8, Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

2. Về khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập

Đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân, không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện phải khai, cụ thể tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó (mẫu 05/KK-TNCN)

Căn cứ:
– Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012
– Điểm 9.9 khoản 9 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Loan Nguyễn – Biên tập viên Webketoan

 

Diễn đàn Webketoan