Xác định Thuế TNCN đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 26/12/2016 - 20266 lượt xem.

Căn cứ quy định:

– Khoản 3, Điều 36; Khoản 2, Điều 47, Luật số 10/2012/QH13
– Điểm b6, Khoản 2, Điều 2; Khoản 2, Điều 8; Điểm b2, Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì các khoản tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công Công ty thanh toán cho người lao động được xác định tính thuế TNCN như sau:

– Đối với khoản tiền lương chi trả cho người lao động thì trích theo biểu thuế lũy tiến từng phần;

– Đối với khoản trợ cấp thôi việc, người lao động nghỉ việc theo quy định của Luật BHXH và Bộ luật lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động;

– Đối với khoản hỗ trợ tài chính mà công ty trả thêm cho người lao động (ngoài quy định của Bộ luật lao động và Luật BHXH) sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động, nếu khoản chi này từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả.

Nguồn tham khảo: Công văn 5918/TCT-TNCN, ngày 20/12/2016

Diễn đàn Webketoan

Tags: