Những hướng dẫn mới về Thuế TNCN cần lưu ý

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 16/05/2017 - 10108 lượt xem.

1. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng được miễn thuế TNCN

Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có được miễn thuế TNCN?

Công văn 1873/TCT-TNCN, ngày 10/05/2017

Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì chỉ quy định 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm:
– Thu nhập từ kinh doanh;
– Thu nhập từ tiền lương, tiền công;
– Thu nhập từ đầu tư vốn;
– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn;
– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;
– Thu nhập từ trúng thưởng;
– Thu nhập từ bản quyền;
– Thu nhập từ nhượng quyền thương mại;
– Thu nhập từ nhận thừa kế;
– Thu nhập từ quà tặng.
Theo đó số tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng không được quy định cụ thể, chi tiết trong 10 khoản Thu nhập chịu thuế nêu trên và các văn bản hướng dẫn thi hành nên được miễn thuế TNCN.

Ví dụ: Cá nhân ký hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty TNHH HIBRAND VN. Trong quá trình thực hiện dự án, do thi công không đúng tiến độ nên cá nhân tiến hành thanh lý hợp đồng, công ty hoàn trả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền cho cá nhân theo hợp đồng đã ký thì số tiền bồi thường nêu trên không được quy định cụ thể, chi tiết trong 10 khoản Thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành nên các cá nhân không phải nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được nêu trên
2. Thu nhập của Tổng giám đốc kiêm chủ công ty MTV có chịu thuế TNCN

 

Công văn 1404/TCT-TNCN, ngày 14/04/2017

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với khoản thu nhập của chủ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ.

Theo đó:

– Khoản tiền của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên nhận được do chính bản thân Tổng giám đốc chi trả không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công và không chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

– Khoản thu nhập mà chủ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ nhận được sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định là khoản thu nhập từ đầu tư vốn. Thời điểm xác định thuế TNCN đối với khoản thu nhập này được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 917/TCT-TNCN:

+ Thời điểm trước ngày 01/01/2015: khoản lợi nhuận mà cá nhân là chủ Công ty TNHH một thành viên được chia sau khi nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN phải chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn (Nghị định số 65/2013/NĐ-CP)

+ Thời điểm từ ngày 01/01/2015: lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN (Nghị định số 12/2015/NĐ-CP)

3. Thu nhập từ kinh doanh không được đưa vào Quyết toán thuế TNCN

       Thu nhập từ kinh doanh không được đưa vào quyết toán thuế TNCN 

                                       

Công văn 1864/TCT-TNCN, ngày 09/05/2017

Việc quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện hành chỉ quyết toán với nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh, không phải nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công nên không thực hiện tính nguồn thu nhập này vào hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Diễn đàn Webketoan

Tags: