Không phát sinh khấu trừ thuế TNCN có phải nộp hồ sơ khai thuế?

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Saturday 20/02/2021 - 2740 lượt xem.

Theo thống kê hiện tại, có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm không phát sinh Thuế TNCN, vậy có phải nộp hồ sơ khai thuế hay không?

Căn cứ: điểm d.1 khoản 6 Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hiệu lực: 05/12/2020

d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

Như vậy:

  • Nếu trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì có trách nhiệm khai quyết toán thuế, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không
  • Nếu không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

 

Diễn đàn Webketoan