• Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng cuối năm 2018
  • Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng cuối năm 2018

  • Theo Điều 26 Nghị định 115/2018/NĐ-CP, hướng dẫn luật BHXH 2014 “Người lao động có tiền lương ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì việc đóng bảo hiểm xã hội và ghi sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội...